Bảng Phấn Mắt 4 Màu Lì / Nhũ Ngọc Trai KISS BEAUTY Kháng Nước Lâu Trôi 87205


40.000 ₫ 25.000

Sản phẩm Bảng Phấn Mắt 4 Màu Lì / Nhũ Ngọc Trai KISS BEAUTY Kháng Nước Lâu Trôi 87205 đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 40.000 xuống còn ₫ 25.000, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,46 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại Agreenet

Brand Type:Domestic Brand
Whether Imported:No
Brand:KISS BEAUTY
Color:Pink,Yellow,Red,Brown
Number of Colors:Four-Color
Model:Kiss Beauty87205 Pocket Cat Eye Shadow
Specifications:Normal Specifications
Special Purpose Cosmetics:No
Production License Number:Guangdong Makeup20160855
Item:Kiss Beauty87205 Pocket Cat Eye Shadow
Applicable Skin Types:Universal
Function:Modified
Origin:Chinese-
Shelf Life:3Years
Color Classification:1#,2#,3#
Whether Cross-Border Export Is Exclusively for Supply:Is
Non-Specific Cosmetics Filing Certificate Number:GuangdongGMakeup Network by Word2020012345
Unit Weight:0