Kẹp lò xo nhựa Total THT13342 | Kẹp nhựa cố định Kích thước 4" Chiều dài 110mm Lực kẹp 12KGS, kẹp chắc chắn, lực kẹp mạn


21.000 ₫ 9.000

Sản phẩm Kẹp lò xo nhựa Total THT13342 | Kẹp nhựa cố định Kích thước 4" Chiều dài 110mm Lực kẹp 12KGS, kẹp chắc chắn, lực kẹp mạn đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 21.000 xuống còn ₫ 9.000, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất, đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại Agreenet