Hạt dinh dưỡng mix 5 loại hạt macca, hạt điều, óc chó, hạt bí, hạt hạnh nhân hộp 500g loại cao câp


40.000 ₫ 29.000

Sản phẩm Hạt dinh dưỡng mix 5 loại hạt macca, hạt điều, óc chó, hạt bí, hạt hạnh nhân hộp 500g loại cao câp đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 40.000 xuống còn ₫ 29.000, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất, đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại Agreenet