(Hàng Mới Về) Mascara Chuốt Mi Cong Dài Tự Nhiên Lâu Trôi


38.900 ₫ 29.953

Sản phẩm (Hàng Mới Về) Mascara Chuốt Mi Cong Dài Tự Nhiên Lâu Trôi đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 38.900 xuống còn ₫ 29.953, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,5 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại Agreenet

PINKFLASH #OhMyWink Limitless Eyelash Fiber-filled Mascara, easy to create separate & natural curling & never cross eyelashes,naturally present excellent big eye effect eyelashes doll-like.

[Micro brush head] All corners of the eyelashes can be easily brushed at 360°, including eyelashes at the head and tail of the eyes, as well as ultra-short lower eyelashes.
[Ultrathin fiber] Eyelashes naturally extend indefinitely.
[Natural Curl] Light formula makes your eyelashes maintain curl effect for a long time, lightweight and never weight your lash down.
[Waterproof] Oily formula, waterproof and easy to remove, swimming is not afraid.

Others Brand:Not waterproof → We: Oily formula,Super waterproof

Others Brand:Sticky and Clump → We:Never cross

Benefit:
Ultrathin fibre
Rich fibre
Separate & Natural Curl & Never Cross
Waterproof
Long-Lasting
Skinny brush
Easy to remove

How to use:
1. Curl eyelashes
2. Use an mascara brush, horizontally and upward
3. The eyelashes of the eye head should be tilted 45° from 1/3 of the eyelash brush to the eye head
4. The eyelashes at the end of the eye tilt toward the end of the mascara
5. Gently remove the lashes with your fingers and brush the mascara vertically
6. Brush your eyelashes horizontally again for an instant increase effect

Tip:Can be used with PinkFlash eyeliner to create attractive eyes for you

Q&A:
1.Q:Does this product contain fibers that lengthen?
A:Yes,It lengthens lashes very well

2.Q:Does it clump? so many products say they don't clump but i've not found that untrue
A:I LOVE this mascara!! It’s my all time favorite! I say no to clumping. I feel like it does extend l

Sản Phẩm Liên Quan

HOT

Bikini hàng Âu

₫ 400.000
HOT
HOT

Bikini Thái

₫ 300.000
HOT

Bikini OKISS- QCXK

₫ 400.000
HOT

Bikini xuất Âu

₫ 300.000