Gạo Lứt Tam Sắc dẻo hỗ trợ ăn kiêng giảm cân - Chính Hãng Mộc Việt GLTS01


45.000 ₫ 35.000

Sản phẩm Gạo Lứt Tam Sắc dẻo hỗ trợ ăn kiêng giảm cân - Chính Hãng Mộc Việt GLTS01 đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 45.000 xuống còn ₫ 35.000, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất, đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại Agreenet