Ghim Cài Áo/Khăn Trùm Đầu Nam Châm Màu Đen Phong Cách Hồi Giáo


₫ 23.000

Sản phẩm Ghim Cài Áo/Khăn Trùm Đầu Nam Châm Màu Đen Phong Cách Hồi Giáo đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại Agreenet

Our vintage jeweled hijab pins have high grade acrylic jewels for a more luxurious look. These pins will not snag or cause those damaging pin holes that remain from traditional hijab needle pins. Strong enough to hold through several layers of fabric at a time.

Material:Resin and Magnetic
Diameter:1.8cm
Package Includes:1 pairs broochs.1 pairs consists of 2 pieces, when used together act as a clasp for your h