Dây line guitar kích âm thanh ra loa dài 3 mét và 5 mét dây kết nối jack cắm 6.5mm Enzi


50.000 ₫ 35.000

Sản phẩm Dây line guitar kích âm thanh ra loa dài 3 mét và 5 mét dây kết nối jack cắm 6.5mm Enzi đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 50.000 xuống còn ₫ 35.000, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,8 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại Agreenet

Dây line 6 ly guitar kích âm thanh ra loa dài 3m
Line in 6 ly cắm từ guitar đến âmply. Một dụng cụ phải có khi bạn muốn truyền âm thanh của đàn Guitar ra loa.

Với hai đầu 6 mm, chiều dài 3m, dây cắm từ đàn Guitar ra loa rất thích hợp sử dụng cho những buổi ca nhạc cần có âm thanh lớn, hoặc khi âm thanh của Guitar không đủ nghe.

- Chiều dà