Dây cáp nối nguồn CPU 8 chấu EPS ATX cho Corsair RM1000x RM850x RM750X


77.000 ₫ 44.900

Sản phẩm Dây cáp nối nguồn CPU 8 chấu EPS ATX cho Corsair RM1000x RM850x RM750X đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 77.000 xuống còn ₫ 44.900, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại Agreenet