Bộ đồ chơi Board game Betrayal at House on the Hill


₫ 796.300

Sản phẩm Bộ đồ chơi Board game Betrayal at House on the Hill đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại Agreenet

welcome to our shop. Your support is our greatest motivation. All products in the store are sold at low prices, and the quality is guaranteed, please rest assured to buy. We will definitely provide you with the most comfortable shopping experience! All products have undergone quality control and high temperature disinfection before leaving the factory, please rest assured to buy!If you need to buy in bulk, please purchase separately~

Expansion. Requires Betrayal House on the Hill
Compatible with all editions
50 new haunts, 20 new room tiles, 30 new cards (11 items, 11 events, 8 omens), 78 new tokens
Never before explored new floor THE ROOF!
Expansion. Requires Betrayal House on the Hill
Compatible with all editions
50 new haunts, 20 new room tiles, 30 new cards (11 items, 11 events, 8 omens), 78 new tokens
Never before explored new floor THE ROOF!
Expansion. Requires Betrayal House on the Hill
Compatible with all editions
50 new haunts, 20 new room tiles, 30 new cards (11 items, 11 events, 8 omens), 78 new tokens
Never before explored new floor THE ROOF!

Weight: 1.3kg

Size: 26.5*26.5*

Sản Phẩm Liên Quan

HOT

Bikini hàng Âu

₫ 400.000
HOT
HOT

Bikini Thái

₫ 300.000
HOT

Bikini OKISS- QCXK

₫ 400.000
HOT

Bikini xuất Âu

₫ 300.000