Bao da điện thoại nắp lật kèm ví cho Samsung Galaxy Note 7 / Note FE /Note7


99.900 ₫ 69.930

Sản phẩm Bao da điện thoại nắp lật kèm ví cho Samsung Galaxy Note 7 / Note FE /Note7 đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 99.900 xuống còn ₫ 69.930, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,3 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại Agreenet

The estimated delivery time of the product is 7-9 days

In stock! Leather phone case can stand
Product type: flip phone case
Function: absorption, support, dustproof, shockproof
Features: dustproof, with bracket, with clip, shockproof
Design: classic, flat, sporty, business style
Product Type: Suitable for mobile phone bag
Features: Luxury PU leather phone case
Material: PU leather case with soft silicone case

#samsungcase #case #cover #casing #flipstand #androidhardcover #mirrorcase #samsunggalaxycase #samsungnote7 #samsungnotefe #samsungnote7case #samsungnotef