Xe buýt Hải Phòng

1. Tìm theo mã số tuyến
Bắt buộc
 
2. Tìm tuyến qua những chặng đường sau:
Bắt buộc
Các chặng đường cách nhau bởi dấu +
Danh sách tuyến
Mã số tuyếnTênTỉnh/Thành phố
01 Bến Cầu Rào - Khu công nghiệp NOMURA - Dụ Nghĩa Hải Phòng
02 Bến Bính - Kiến An - Chợ Kênh(An Lão) Hải Phòng
03 Khách sạn Dầu Khí – Đồ Sơn Hải Phòng
04 Phà Rừng – Quán Toan Hải Phòng
05 Đình Vũ - Bến Khuể Hải Phòng
06 Đình Vũ - Ngã 5 Kiến An Hải Phòng
07 Cống Đen - Uông Bí Hải Phòng
09 Đình Vũ - Kiến Thụy Hải Phòng