Tuyến xe buýt [09] Bến xe Chợ Lớn - Quốc lộ 1A - Hưng Long

Thời gian hoạt động: 05h25 - 19h10 (04h00 - 17h45)
Giãn cách: 7 - 9 (Phút/Chuyến)
Thời gian chuyến: 70 (Phút)
Khoảng cách: 25 (Km)

Lộ trình lượt đi:

Bến xe Chợ Lớn A ➙  Lê Quang Sung  ➙  Phạm Đình Hổ  ➙  Hồng Bàng ➙  Kinh Dương Vương  ➙  Quốc lộ 1A  ➙  Đinh Đức Thiện(Tĩnh lộ 18)  ➙  Hương lộ 11  ➙  Bến Hưng Long.

» Bản đồ và danh sách trạm dừng (nhà chờ)

1Bến xe Chợ Lớn Bến xe Chợ Lớn
298 Phạm Đình Hổ
3418 Hồng Bàng
4508 Hồng Bàng
5638 Hồng Bàng
6138 Hồng Bàng
7784 Hồng Bàng
8458 Hồng Bàng
9530 Hồng Bàng
1042 Hồng Bàng
1196 Kinh Dương Vương
12Công viên Phú Lâm Kinh Dương Vương
13226 Kinh Dương Vương
14340 Kinh Dương Vương
15426 Kinh Dương Vương
16466 Kinh Dương Vương
17548 Kinh Dương Vương
18392 Kinh Dương Vương
19620 Kinh Dương Vương
20676 Kinh Dương Vương
21550 Kinh Dương Vương
22B 4/12 Quốc lộ 1 A
23B 2/5 Quốc lộ 1 A
24Quán Phương Nam Quốc lộ 1 A
25C 4/27 Quốc lộ 1 A
26C 2/10 Quốc lộ 1 A
27E9/21 Quốc lộ 1 A
28D1/33 Quốc lộ 1 A
29D3/46 Quốc lộ 1 A
30D5/30 Quốc lộ 1 A
31D6/29 Quốc lộ 1 A
32D7/4 (quán Ao Sen) Quốc lộ 1 A
33D7/11 Quốc lộ 1 A
34C11/12 Quốc lộ 1 A
35C9/2 Quốc lộ 1 A
36C4/27 Quốc lộ 1 A
37A17/5 Quốc lộ 1 A
38A 16/7 Quốc lộ 1 A
39A13/7 Quốc lộ 1 A
40C10/13 Tỉnh lộ 18
41C13/48 Tỉnh lộ 18
42C15/47 Tỉnh lộ 18
43C17/49 Tỉnh lộ 18
44Đ1/8B Tỉnh lộ 18
4515/3 Hương lộ 11
46Đối diện Trường Trung học Tân Quý Tây Hương lộ 11
477/3 Hương lộ 11
48D10/9 Hương lộ 11
49D12/1 Hương lộ 11
50Cột điện 41P Hương lộ 11
51D16/17 Hương lộ 11
5216/39 Hương lộ 11
53D2C/42 Hương lộ 11
54Cạnh 24/46 Hương lộ 11
55D 2/46 Hương lộ 11
56C14B/26 Hương lộ 11
57Mẫu giáo Quỳnh Anh Hương lộ 11
58Cột diện 102P Hương lộ 11
59B2/12 Hương lộ 11
60Cửa hàng Tuấn Đạt Hương lộ 11
61B13/14 Hương lộ 11
62Đối diện D12/19 Hương lộ 11
63Đối diện B11/8 Hương lộ 11
64C2/7 Hương lộ 11
65Bãi xe buýt Hưng Long Hương Lộ 11

Lộ trình lượt về:

Bến Hưng Long  ➙  Hương lộ 11  ➙  Đinh Đức Thiện(Tỉnh lộ 18 cũ)  ➙  Quốc lộ 1A  ➙  Kinh Dương Vương  ➙  Hồng Bàng  ➙  Phú Hữu  ➙  Lê Quang Sung  ➙  Bến xe Chợ Lớn A.

» Bản đồ và danh sách trạm dừng (nhà chờ)

1Bãi xe buýt Hưng Long Hương Lộ 11
2B2/24 Hương lộ 11
3B11/8 Hương lộ 11
4D12/19 Hương lộ 11
5B1/6/15 Hương lộ 11
6Trường mẫu giáo Tuổi Thơ 17 Hương lộ 11
7Đối diện B2/12 Hương lộ 11
8C5/31 Hương lộ 11
9Uỷ ban Nhân dân xã Tân Quy Hương lộ 11
10C16/25 Hương lộ 11
11Trạm Y tế Xã Hưng Long Hương lộ 11
12D10/45c Hương lộ 11
13D12B/41 Hương lộ 11
14Đ11/40 Hương lộ 11
15Trường Trung học Tân Quý Tây Hương lộ 11
1615/6 Hương lộ 11
17Đối diện D12/1 Hương lộ 11
1817/20 Hương lộ 11
19B12/11 Hương lộ 11
20Uỷ ban Nhân dân xã Tân Qúy Tây Hương lộ 11
21Đối diện 3/15 Hương lộ 11
221/11A Tỉnh lộ 18
23Đối diện C 17/38 Tỉnh lộ 18
24D 17/39 Tỉnh lộ 18
25D 15/8 Tỉnh lộ 18
26D13/18 Tỉnh lộ 18
27D6/58 Quốc lộ 1 A
28D 6/25 Quốc lộ 1 A
29D10/7 Quốc lộ 1 A
30D10/40 Quốc lộ 1 A
31C4/29 Quốc lộ 1 A
32C12/26 Quốc lộ 1 A
3315/7 Quốc lộ 1 A
34380A/15 Quốc lộ 1 A
35237A/10 Quốc lộ 1 A
36640 Quốc lộ 1 A
37183/8 Quốc lộ 1 A
3851 A/2 Quốc lộ 1 A
39C14/17 Quốc lộ 1 A
40C 12/14B Quốc lộ 1 A
41C 10/29 Quốc lộ 1 A
42587 D Quốc lộ 1 A
43519 Kinh Dương Vương
44459 Kinh Dương Vương
45701 Kinh Dương Vương
46631 Kinh Dương Vương
47289 Kinh Dương Vương
48249 Kinh Dương Vương
49Bệnh viện Triều An Kinh Dương Vương
50Trước Bến Xe Miền Tây Kinh Dương Vương
5149 Kinh Dương Vương
527 Kinh Dương Vương
53799 Kinh Dương Vương
54685 Kinh Dương Vương
55441 Kinh Dương Vương
56397 Hồng Bàng
57961 Hồng Bàng
58239 Hồng Bàng
59779 Hồng Bàng
60117 Hồng Bàng
6151 Hồng Bàng
62553 Hồng Bàng
6333 Phú Hữu
64Bến xe Chợ Lớn Bến xe Chợ Lớn
1. Tìm theo mã số tuyến
Bắt buộc
 
2. Tìm tuyến qua những chặng đường sau:
Bắt buộc
Các chặng đường cách nhau bởi dấu +

Bình luận

Chưa có bình luận nào.