Thống kê hồ sơ nguyện vọng 2 Đại học Huế ngày 01/09/2011

Tính đến hết ngày 01/09/2011.

Vì chỉ nhận được phiên bản pdf nên chúng tôi không thể trình bày như ở bài Thống kê hồ sơ nguyện vọng 2 Đại học Huế 2011 được, mong các bạn thông cảm.

  1. Danh sách hồ sơ
  2. Những hồ sơ không hợp lệ

A. Danh sách hồ sơ

 

B. Hồ sơ không hợp lệ

Viết Bình luận

Họ tên Bắt buộc
Email Bắt buộc
Tiêu đề Bắt buộc
Kiểu bình luận
Nội dung
Nhập mã được hiển thị: