Phòng trọ, địa điểm thi

  • Chổ ở ký túc xá

    Thông báo của Trung tâm phục vụ sinh viên Đại học Huế về chổ ở ký túc xác phục vụ thí sinh dự thi Đại học Huế năm 2011.