Thông báo về việc xét tuyển đợt 2 (nguyện vọng 2) bổ sung của Đại học Huế

Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế thông báo xét tuyển đợt 2 bổ sung các ngành, nhóm ngành như sau:

.

Chỉnh sửa lần cuối bởi qn [06/11/2014 15:07]