Điểm sàn Đại học & Cao đẳng năm 2011, 2012

Sáng ngày 08/08/2012, Bộ Giáo dục - Đào tạo chính thức công bố điểm sàn các khối cho kỳ thi Tuyển sinh Đại học & Cao đẳng năm 2012, thông tin cụ thể như sau:

#  Điểm sàn Đại học  Điểm sàn Cao đẳng  Ghi chú
Khối A, A1  13  10  
Khối B  14  11  
Khối C  14,5  11,5  
Khối D  13,5  10,5 Môn ngoại ngữ chưa nhân hệ số

Xem Thông tin Điểm chuẩn từng Ngành của Đại học Huế năm 2012.


Sáng ngày 08/08/2011, Bộ Giáo dục - Đào tạo chính thức công bố điểm sàn các khối cho kỳ thi Tuyển sinh Đại học & Cao đẳng năm 2011, thông tin cụ thể như sau:

#  Điểm sàn Đại học  Điểm sàn Cao đẳng  Ghi chú
Khối A  13  10  
Khối B  14  11  
Khối C  14  11  
Khối D  13  10 Môn ngoại ngữ chưa nhân hệ số

Xem Thông tin Điểm chuẩn từng Ngành của Đại học Huế năm 2011.

Chú ý:  mức điểm sàn trên được áp dụng đối với học sinh phổ thông khu vực 3, chưa tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng. Khu vực kế tiếp được giảm 0,5 điểm, đối tượng kế tiếp được giảm 1 điểm.