Đề thi & Đáp án Tuyển sinh Đại học năm 2011

Dưới đây là đề thi và đáp án các môn thi trong kỳ thi Tuyển sinh Đại học năm 2011 của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Khối A

#  Môn thi  Đề thi  Đáp án
1 Toán  Xem (pdf)  Xem (pdf)
2  Xem các đề dưới dạng pdf: 157, 269, 374, 683, 817, 936  Xem (pdf)
3 Hóa  Xem các đề dưới dạng pdf: 273, 318, 482, 641, 758, 925  Xem (pdf)

Khối B

#  Môn thi  Đề thi  Đáp án
1 Sinh  Xem các đề dưới dạng pdf: 162, 248, 357, 469, 613, 852  Xem (pdf)
2 Toán  Xem (pdf)  Xem (pdf)
3 Hóa  Xem các đề dưới dạng pdf: 153, 429, 517, 638, 794, 846  Xem (pdf)

Khối C

#  Môn thi  Đề thi  Đáp án
1 Văn  Xem (pdf)  Xem (pdf)
2 Sử  Xem (pdf)  Xem (pdf)
3 Địa  Xem (pdf)  Xem (pdf)

Khối D

#  Môn thi  Đề thi  Đáp án
1 Toán  Xem (pdf)  Xem (pdf)
2 Văn  Xem (pdf)  Xem (pdf)
3 Ngoại ngữ  Anh - Xem các đề dưới dạng pdf: 195, 284, 369, 473, 751, 942  Xem (pdf)
 Đức - Xem các đề dưới dạng pdf: 138, 379, 415, 586, 824, 952  Xem (pdf)
 Nga - Xem các đề dưới dạng pdf: 251, 368, 475, 624, 796, 837  Xem (pdf)
 Nhật - Xem các đề dưới dạng pdf: 147, 428, 592, 627, 715, 836  Xem (pdf)
 Pháp - Xem các đề dưới dạng pdf: 275, 364, 483, 531, 726, 968  Xem (pdf)
 Trung - Xem các đề dưới dạng pdf: 182, 246, 362, 417, 519, 913  Xem (pdf)
Chỉnh sửa lần cuối bởi qn [10/07/2012 21:40]

Viết Bình luận

Họ tên Bắt buộc
Email Bắt buộc
Tiêu đề Bắt buộc
Kiểu bình luận
Nội dung
Nhập mã được hiển thị: