Đề thi & Đáp án Tuyển sinh Đại học năm 2012

Dưới đây là đề thi và đáp án các môn thi trong kỳ thi Tuyển sinh Đại học năm 2012 của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Khối A, A1

#  Môn thi Đề thi  Đáp án
1 Toán htmlpdf htmlpdf
2 196 (pdf), 371 (pdf), 527 (pdf), 683 (pdf), 749 (pdf), 958 (pdf) htmlpdf
3 Hóa 296 (pdf), 384 (pdf), 528 (pdf), 647 (pdf), 752 (pdf), 913 (pdf) html, pdf
4 Anh 318 (pdf), 426 (pdf), 537 (pdf), 681 (pdf), 794 (pdf), 859 (pdf) html, pdf

Khối B

#  Môn thi Đề thi  Đáp án
1 Sinh 279 (pdf), 415 (pdf), 524 (pdf), 731 (pdf), 836 (pdf), 957 (pdf) htmlpdf
2 Toán html, pdf htmlpdf
3 Hóa 359 (pdf), 491 (pdf), 572 (pdf), 637 (pdf), 815 (pdf), 962 (pdf) pdf

Khối C

#  Môn thi Đề thi  Đáp án
1 Văn htmlpdf htmlpdf
2 Sử htmlpdf htmlpdf
3 Địa htmlpdf htmlpdf

Khối D

#  Môn thi Đề thi  Đáp án
1 Toán htmlpdf htmlpdf
2 Văn htmlpdf htmlpdf
3 Ngoại ngữ Anh - 248 (pdf), 475 (pdf), 526 (pdf), 693 (pdf), 729 (pdf), 951 (pdf) html, pdf
Pháp - 169 (pdf), 247 (pdf), 351 (pdf), 417 (pdf), 526 (pdf), 682 (pdf) pdf
Nhật - 193 (pdf), 286 (pdf), 374 (pdf), 463 (pdf), 531 (pdf), 617 (pdf) pdf
Đức - 368 (pdf), 417 (pdf), 512 (pdf), 631 (pdf), 739 (pdf), 851 (pdf) html, pdf
Nga - 197 (pdf), 425 (pdf), 538 (pdf), 724 (pdf), 846 (pdf), 963 (pdf) pdf
Trung - 138 (pdf), 362 (pdf), 528 (pdf), 695 (pdf), 753 (pdf), 864 (pdf) pdf

Viết Bình luận

Họ tên Bắt buộc
Email Bắt buộc
Tiêu đề Bắt buộc
Kiểu bình luận
Nội dung
Nhập mã được hiển thị: