Tìm địa điểm thi

Bắt buộc
Tìm theo hoặc Tên địa điểm thi. Vd: Đại học khoa học

Hướng dẫn

  • Danh sách (ở bên trái) các địa điểm thi theo đợt thi đã sắp xếp theo mã được in trên thẻ dự thi của bạn.
  • Bạn có thể chọn để xem thông tin của địa điểm thi và danh sách các phòng trọ gần đó.
  • Hoặc bạn thể tìm theo mã hoặc tên của địa điểm thi bằng công cụ tìm kiếm ở trên.