Sư phạm Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế

Thông tin chung
D140231
Tên Sư phạm Tiếng Anh
Thuộc [DHF] Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế
Nguyện vọng 1
Khối xét tuyểnD1
Chỉ tiêu280 [Top 280]
Sô lượng hồ sơ859
Tỉ lệ chọi3.07
Điểm chuẩnD1:14.5, D3:13.5