Việt Nam học - Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế

Thông tin chung
D220113
Tên Việt Nam học
Thuộc [DHF] Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế
Nguyện vọng 1
Khối xét tuyểnC,D1,D2,D3,D4
Chỉ tiêu40 [Top 40]
Sô lượng hồ sơ72
Tỉ lệ chọi1.60
Điểm chuẩn C:14; D1:13; D2:13; D3:13; D4:13
Nguyện vọng 2
Khối xét tuyển C, D1, D2, D3, D4
Điểm sàn nhận hồ sơ C:14, D1:13, D2:13, D3:13, D4:13
Chỉ tiêu27
Số lượng hồ sơ2
Tỉ lệ chọi0.07
Điểm chuẩnC:14; D:13
Nguyện vọng 3
Khối xét tuyểnC,D1,D2,D3,D4
Điểm sàn nhận hồ sơC:14; D:13
Chỉ tiêu30
Số lượng hồ sơ5
Tỉ lệ chọi0.16
Điểm chuẩn