Khoa học cây trồng - Trường Đại học Nông lâm - ĐH Huế

Thông tin chung
D620110
Tên Khoa học cây trồng
Thuộc [DHL] Trường Đại học Nông lâm - ĐH Huế
Nguyện vọng 1
Khối xét tuyểnA,B
Chỉ tiêu80 [Top 80]
Sô lượng hồ sơ367
Tỉ lệ chọi3.81
Điểm chuẩn A:13; B:14
Nguyện vọng 2
Khối xét tuyển A, B
Điểm sàn nhận hồ sơ A:13, B:14
Chỉ tiêu48
Số lượng hồ sơ64
Tỉ lệ chọi1.33
Điểm chuẩnA:13; B:14