Quản trị kinh doanh - Khoa Du lịch - ĐH Huế

Thông tin chung
D340101
Tên Quản trị kinh doanh
Thuộc [DHD] Khoa Du lịch - ĐH Huế
Nguyện vọng 1
Khối xét tuyểnA,D1,D2,D3,D4
Chỉ tiêu300 [Top 300]
Sô lượng hồ sơ1127
Tỉ lệ chọi3.24
Điểm chuẩn A:13; D1:13; D2:13; D3:13; D4:13
Nguyện vọng 2
Khối xét tuyển A, D1, D2, D3, D4
Điểm sàn nhận hồ sơ A:13, D1:13, D2:13, D3:13, D4:13
Chỉ tiêu146
Số lượng hồ sơ176
Tỉ lệ chọi1.20
Điểm chuẩn13.5