nv2

cho e hoi e thi dk 15.5d khoi c jo con truong nao chua het han nop nguyen vong 2 k a.ma e muon hok gd tieu hok cho e hoi e co kha nag de dau nv2 truong nao a

Gửi trả lời

Họ tên Bắt buộc
Chi tiết Bắt buộc
(*)
Nhập mã được hiển thị: