nhờ mọi ng giúp

mình đk 15,25 điểm khối d cộng 1,5 điểm vùng nữa là được 16,75 thì nộp hồ sơ được vào trường nào ở sài gòn

Gửi trả lời

Họ tên Bắt buộc
Chi tiết Bắt buộc
(*)
Nhập mã được hiển thị: