nhờ mọi người giúp

em được 20,75đ thì có vào trường đại học thương mại hay bưu chính viễn thông ko ak?

Gửi trả lời

Họ tên Bắt buộc
Chi tiết Bắt buộc
(*)
Nhập mã được hiển thị: