Chọn trường đại học

Có tường đại học công lập nào lấy 14,75

Trả lời (1)

hoài thương
không đâu bạn. điểm sàn là điểm thấp nhất để vào trường. điểm sàn năm nay là 15 trên toàn cả nước

Gửi trả lời

Họ tên Bắt buộc
Chi tiết Bắt buộc
(*)
Nhập mã được hiển thị: