với điểm 16.5 khối b thì e nên nộp trường cao đẳng y và ngành nào

Gửi trả lời

Họ tên Bắt buộc
Chi tiết Bắt buộc
(*)
Nhập mã được hiển thị: