khối c 13.75

E thi khối c được 13.75 thì có thể vào được đại học nào

Gửi trả lời

Họ tên Bắt buộc
Chi tiết Bắt buộc
(*)
Nhập mã được hiển thị: