co truong nao xet tuyen 18diem dai hoc khoi C khong

Em thi khoi C duoc 18.25điem.cho e hoi co truong dai hoc nao xet tuyen nganh quan ly tai nguyen moi truong 18điem khong

Gửi trả lời

Họ tên Bắt buộc
Chi tiết Bắt buộc
(*)
Nhập mã được hiển thị: