cho em hỏi

nếu mà thi 3 môn đại học được 12.5đ có đỗ đại học không vì được cộng 3.5đ vùng nữa là đk 16đ thế có đk đăng kí vào các trường đại học không vậy

Gửi trả lời

Họ tên Bắt buộc
Chi tiết Bắt buộc
(*)
Nhập mã được hiển thị: