cao đẳng sư phạm

em thi đại học sau đó lấy điểm đó xé cao đẳng.vay em có được công thêm điểm khong ak?

Gửi trả lời

Họ tên Bắt buộc
Chi tiết Bắt buộc
(*)
Nhập mã được hiển thị: