nguyện vọng 3

nếu em gửi phiếu số 1 cho nguyện vọng 3 liệu có sao không

Gửi trả lời

Họ tên Bắt buộc
Chi tiết Bắt buộc
(*)
Nhập mã được hiển thị: