chọn trường

Năm nay e thi được 18điểm vả điểm cộng. vậy e có khả năng vào khoa kế toán trường đại học nào không?

Gửi trả lời

Họ tên Bắt buộc
Chi tiết Bắt buộc
(*)
Nhập mã được hiển thị: