khả năng vào trường đại học khoa học huế

E được 20,75 khối c có vô được khoa báo chí đại học khoa học huế không ạ

Gửi trả lời

Họ tên Bắt buộc
Chi tiết Bắt buộc
(*)
Nhập mã được hiển thị: