trung cấp cảnh sát

năm nay e được 18,5d luôn điểm cộng thì cơ hội vào trường trung cấp cảnh sát là như thế nào...mấy anh chị giúp e

Gửi trả lời

Họ tên Bắt buộc
Chi tiết Bắt buộc
(*)
Nhập mã được hiển thị: