e thi dai hoc luat ha noi khoi c duoc 20.5 diem tinh ca uu tien

thi dai hoc luat khoi c duoc 20.5 diem tinh ca cong thi nen di nguyen vong 2 truong gi duoc?

Gửi trả lời

Họ tên Bắt buộc
Chi tiết Bắt buộc
(*)
Nhập mã được hiển thị: