Chọn khối b

Em thi được 16,75 thì có thể học đại học khối b và học ngành nào thi được

Gửi trả lời

Họ tên Bắt buộc
Chi tiết Bắt buộc
(*)
Nhập mã được hiển thị: