16965 - kết quả tìm kiếm điểm thi

Không chấp nhận các ký tự <>#

Tìm theo tên hoặc số báo danh

Ví dụ: nguyen van, nguyễn văn, "nguyễn văn cường", 16965

#SBDHọTênNgày sinhNgànhKhốiĐiểmChi tiết
116965Nguyễn TrọngPhước05/12/1993Chăn nuôiA 12 Chi tiết