Điểm thi của thí sinh Nguyễn Đăng Hoàng Hải SBD 30160

Bắt buộc

Tìm theo tên hoặc số báo danh

Ví dụ: nguyen van, nguyễn văn, "nguyễn văn cường", 16965

Thông tin thí sinh
SBD 30160
Họ Tên Nguyễn Đăng Hoàng Hải
Ngày sinh 02/11/1994
Giới tính Nam
Khối thi V
Trường Trường Đại học Khoa học - ĐH Huế
Thông tin điểm thi
Toán 7
5.75
Vẽ Mỹ thuật 8.5
Tổng điểm thi 30
Điểm cộng 0.5
Tổng điểm 30.5
Thông tin thứ hạng
Ngành thi Kiến trúc
Chỉ tiêu 180 [Top 180]
Số lượng thí sinh cùng điểm 0
Số lượng thí sinh hơn điểm 0
Số lượng thí sinh dự thi 149