Điểm thi của thí sinh Nguyễn Trương Thuỳ Dương SBD 79920

Bắt buộc

Tìm theo tên hoặc số báo danh

Ví dụ: nguyen van, nguyễn văn, "nguyễn văn cường", 16965

Thông tin thí sinh
SBD 79920
Họ Tên Nguyễn Trương Thuỳ Dương
Ngày sinh 23/05/1994
Giới tính Nữ
Khối thi D3
Trường Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế
Thông tin điểm thi
Văn 6.25
Toán 8.25
Tiếng Pháp 8.5
Tổng điểm thi 23
Điểm cộng 0.5
Tổng điểm 23.5
Thông tin thứ hạng
Ngành thi Sư phạm Tiếng Pháp
Chỉ tiêu 30 [Top 30]
Số lượng thí sinh cùng điểm 0
Số lượng thí sinh hơn điểm 1
Số lượng thí sinh dự thi 12