Điểm thi của thí sinh Lê Nguyễn Thọ Khang SBD 64842

Bắt buộc

Tìm theo tên hoặc số báo danh

Ví dụ: nguyen van, nguyễn văn, "nguyễn văn cường", 16965

Thông tin thí sinh
SBD 64842
Họ Tên Lê Nguyễn Thọ Khang
Ngày sinh 24/04/1994
Giới tính Nam
Khối thi B
Trường Trường Đại học Y Dược - ĐH Huế
Thông tin điểm thi
Sinh 9.5
Toán 9.5
Hóa 9.25
Tổng điểm thi 28.5
Điểm cộng 0
Tổng điểm 28.5
Thông tin thứ hạng
Ngành thi Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt (học 6 năm)
Chỉ tiêu 67 [Top 67]
Số lượng thí sinh cùng điểm 0
Số lượng thí sinh hơn điểm 1
Số lượng thí sinh dự thi 440