Điểm thi của thí sinh Nguyễn Dương Phi SBD 79889

Bắt buộc

Tìm theo tên hoặc số báo danh

Ví dụ: nguyen van, nguyễn văn, "nguyễn văn cường", 16965

Thông tin thí sinh
SBD 79889
Họ Tên Nguyễn Dương Phi
Ngày sinh 30/08/1993
Giới tính Nam
Khối thi D2
Trường Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế
Thông tin điểm thi
Văn 5
Toán 4
Tiếng Nga 7.75
Tổng điểm thi 17
Điểm cộng 0.5
Tổng điểm 17.5
Thông tin thứ hạng
Ngành thi Ngôn ngữ Nga
Chỉ tiêu 25 [Top 25]
Số lượng thí sinh cùng điểm 0
Số lượng thí sinh hơn điểm 0
Số lượng thí sinh dự thi 9