Điểm thi của thí sinh Dương Đình Đức SBD 26651

Bắt buộc

Tìm theo tên hoặc số báo danh

Ví dụ: nguyen van, nguyễn văn, "nguyễn văn cường", 16965

Thông tin thí sinh
SBD 26651
Họ Tên Dương Đình Đức
Ngày sinh 21/10/1994
Giới tính Nam
Khối thi A
Trường Trường Đại học Y Dược - ĐH Huế
Thông tin điểm thi
Toán 9.5
9.5
Hóa 8.75
Tổng điểm thi 28
Điểm cộng 0.5
Tổng điểm 28.5
Thông tin thứ hạng
Ngành thi Dược sĩ (học 5 năm)
Chỉ tiêu 171 [Top 171]
Số lượng thí sinh cùng điểm 1
Số lượng thí sinh hơn điểm 0
Số lượng thí sinh dự thi 686