Điểm thi của thí sinh Nguyễn Ngọc Hưng SBD 80064

Bắt buộc

Tìm theo tên hoặc số báo danh

Ví dụ: nguyen van, nguyễn văn, "nguyễn văn cường", 16965

Thông tin thí sinh
SBD 80064
Họ Tên Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày sinh 25/10/1989
Giới tính Nam
Khối thi D4
Trường Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế
Thông tin điểm thi
Văn 6
Toán 4
Tiếng Trung 5.25
Tổng điểm thi 15.5
Điểm cộng 0.5
Tổng điểm 16
Thông tin thứ hạng
Ngành thi Sư phạm tiếng Trung Quốc
Chỉ tiêu 35 [Top 35]
Số lượng thí sinh cùng điểm
Số lượng thí sinh hơn điểm
Số lượng thí sinh dự thi 0