Điểm thi của thí sinh Phạm Kiều My SBD 80035

Bắt buộc

Tìm theo tên hoặc số báo danh

Ví dụ: nguyen van, nguyễn văn, "nguyễn văn cường", 16965

Thông tin thí sinh
SBD 80035
Họ Tên Phạm Kiều My
Ngày sinh 08/11/1994
Giới tính Nữ
Khối thi D3
Trường Trường Đại học Kinh tế - ĐH Huế
Thông tin điểm thi
Văn 5.5
Toán 8.75
Tiếng Pháp 8.75
Tổng điểm thi 23
Điểm cộng 0.5
Tổng điểm 23.5
Thông tin thứ hạng
Ngành thi Kế toán
Chỉ tiêu 310 [Top 310]
Số lượng thí sinh cùng điểm 1
Số lượng thí sinh hơn điểm 9
Số lượng thí sinh dự thi 2081