Điểm thi của thí sinh Lê Nguyễn Hoài Uyên SBD 80331

Bắt buộc

Tìm theo tên hoặc số báo danh

Ví dụ: nguyen van, nguyễn văn, "nguyễn văn cường", 16965

Thông tin thí sinh
SBD 80331
Họ Tên Lê Nguyễn Hoài Uyên
Ngày sinh 13/11/1993
Giới tính Nữ
Khối thi H
Trường Trường Đại học Nghệ thuật - ĐH Huế
Thông tin điểm thi
Văn 4.25
Hội họa 8.5
Bố cục 9
Tổng điểm thi 39.5
Điểm cộng 0.5
Tổng điểm 40
Thông tin thứ hạng
Ngành thi Thiết kế đồ họa
Chỉ tiêu
Số lượng thí sinh cùng điểm 0
Số lượng thí sinh hơn điểm 0
Số lượng thí sinh dự thi