Điểm thi của thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Hà SBD 74124

Bắt buộc

Tìm theo tên hoặc số báo danh

Ví dụ: nguyen van, nguyễn văn, "nguyễn văn cường", 16965

Thông tin thí sinh
SBD 74124
Họ Tên Nguyễn Thị Ngọc Hà
Ngày sinh 14/05/1994
Giới tính Nữ
Khối thi D1
Trường Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế
Thông tin điểm thi
Văn 8.75
Toán 9
Tiếng Anh 8
Tổng điểm thi 26
Điểm cộng 0.5
Tổng điểm 26.5
Thông tin thứ hạng
Ngành thi Sư phạm Tiếng Anh
Chỉ tiêu 280 [Top 280]
Số lượng thí sinh cùng điểm 0
Số lượng thí sinh hơn điểm 0
Số lượng thí sinh dự thi 791