Điểm thi của thí sinh Lê Khắc Bảo Long SBD 70146

Bắt buộc

Tìm theo tên hoặc số báo danh

Ví dụ: nguyen van, nguyễn văn, "nguyễn văn cường", 16965

Thông tin thí sinh
SBD 70146
Họ Tên Lê Khắc Bảo Long
Ngày sinh 03/02/1994
Giới tính Nam
Khối thi C
Trường Trường Đại học Sư phạm - ĐH Huế
Thông tin điểm thi
Văn 8.5
Sử 8.75
Địa 9.25
Tổng điểm thi 26.5
Điểm cộng 1.5
Tổng điểm 28
Thông tin thứ hạng
Ngành thi Sư phạm Ngữ văn
Chỉ tiêu 220 [Top 220]
Số lượng thí sinh cùng điểm 0
Số lượng thí sinh hơn điểm 0
Số lượng thí sinh dự thi 699