Điểm thi của thí sinh Phan Thị Thanh Phượng SBD 80842

Bắt buộc

Tìm theo tên hoặc số báo danh

Ví dụ: nguyen van, nguyễn văn, "nguyễn văn cường", 16965

Thông tin thí sinh
SBD 80842
Họ Tên Phan Thị Thanh Phượng
Ngày sinh 02/10/1992
Giới tính Nữ
Khối thi M
Trường Trường Đại học Sư phạm - ĐH Huế
Thông tin điểm thi
Văn 6
Toán 6.25
Đọc kể diễn cảm và hát 8
Tổng điểm thi 28.5
Điểm cộng 0.5
Tổng điểm 29
Thông tin thứ hạng
Ngành thi Giáo dục mầm non
Chỉ tiêu 220 [Top 220]
Số lượng thí sinh cùng điểm 0
Số lượng thí sinh hơn điểm 0
Số lượng thí sinh dự thi 914